خانه / دسته‌بندی نشده / شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز  یا مدل MBTI

شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز  یا مدل MBTI

شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز  یا مدل MBTI

استفاده از تیپ‌های شخصیتی

ارزیابی شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز[1] (MBTI) یک آزمون روان‌سنجی برای تعیین تیپ شخصیتی و درک اینکه افراد چگونه دنیا را ادراک می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، می‌باشد. این تیپ‌ها روش ترجیحی تفکر فرد را که نحوه‌ای که خود را می‌بیند، با دیگران ارتباط برقرار، با وضعیت‌ها برخورد و شیوه حل مسئله و تصمیم‌گیری آن‌ها را متأثر می‌کند را آشکار می‌سازد.

MBTI بر مبنای تیپ‌های روانی کارل جانگ قرار گرفته است و تیپ‌ها را به چهار جفت مخالف ترجیحی شخصیت در چهار دسته (نگرش‌ها، تابع ادراکی، تابع قضاوتی و سبک زندگی) سازمان می‌دهد:

1 نگرش‌ها[2]: برونگرا یا درون‌گرا

2 تابع ادراکی[3]: حسی یا شهودی

3 تابع قضاوتی[4]: فکری یا احساسی

4 سبک زندگی[5]: داوری کننده یا درک کننده

از حرف اول انگلیسی هر یک از این جفت‌ها برای ترکیب و مشخص کردن تیپ‌های شخصیتی استفاده می‌شود. 16 ترکیب وجود دارد. MBTI توانایی را ارزیابی و یا قضاوت‌های ارزشی نمی‌کند و فقط تیپ شخصیتی عمده را مشخص می‌کند. معمولاً افراد از تمام چهار تابع ادراکی و قضاوتی (حسی، شهودی، فکری و احساسی) در زمانه‌ای مختلف استفاده می­کنند، ولی میل دارند از یکی بیش از بقیه استفاده کنند. ترکیبات آشکار هستند. برای مثال، چهار تابع در ارتباط با نگرش‌ها عمل می‌کنند، به‌طوری‌که هر تابع به صورت برونگرا یا درون‌گرا استفاده می‌شود. شخصی که تابع بارز او برونگرایی شهودی (EN) است از شهود به‌طور کاملاً متفاوتی، نسبت به کسی که میل به درون‌گرایی شهودی (IN) دارد استفاده می‌کند.

 

 

تیپ‌های شخصیتی

نگرش‌ها
برونگرا[6]-e

انرژی با عمل یکی است

اول عمل می‌کند، تأمل می‌کند، سپس دوباره عمل می‌کند

انگیزه میل به کاهش دارد.

جریان انرژی به سمت دیگران معطوف می‌شود.

عمل‌گرا است و با محدوده‌ی وسیعی از موارد سروکار دارد.

تعامل مکرر با دیگران را ترجیح می‌دهد.

درون‌گرا[7]-i

در طول عمل انرژی جمع می‌کند.

ترجیح می‌دهد تأمل کند، سپس عمل کند، سپس تأمل کند.

برای تأمل و نیرو بخشی مجدد وقفه نیاز دارد.

جریان انرژی به سمت داخل و مفاهیم و ایده‌ها است.

تفکر عمیق را ترجیح می‌دهد.

تعامل محکم و پرمعنی با دیگران را ترجیح می‌دهد.

توابع ادراکی- جمع‌آوری اطلاعات
حسی[8]-s

ترجیح می‌دهد به اطلاعات حاضر و ملموس اعتماد کند.

تمایل به بی‌اعتمادی به افکار بی‌اساس دارد.

جزئیات و واقعیات را ترجیح می‌دهد و باور دارد معنا در داده است.

شهودی[9]-n

به داده‌هایی که انتزاعی و تئوریک هستند اعتماد دارد.

بیشتر علاقه‌مند به احتمالات است.

تمایل به اعتماد به تلألؤهای بینشی دارد.

اعتقاد دارد معنا بستگی به نحوه تناسب داده‌ها با الگوها و تئوری‌ها دارد.

توابع قضاوتی- تصمیم‌گیری
فکری[10]-t

تمایل به اتخاذ رویکردهای منفصل برای تصمیم‌گیری دارد.

تصمیمات را با مجموعه‌ای از قوانین معقول، منطقی، علی و سازگار می‌سنجد.

احساسی[11]-f

از طریق ارتباط و همدلی تصمیم می‌گیرد.

مسائل را از درون می‌بیند و به دنبال راه‌حل‌هایی که توافقی و هماهنگ است می‌باشد.

سبک زندگی- ارتباط با دنیای بیرون
داوری کننده[12]-j

اطمینان و حل‌وفصل مسائل را ترجیح می‌دهد

با یکی از دو تابع ادراکی حسی یا شهودی رفتار می‌کنند:

· SP: این مدل اشخاص، محسوس هستند

· NP: این مدل اشخاص، انتزاعی هستند

درک کننده یا ملاحظه گر[13]– p

ترجیح می‌دهد تصمیمات را باز و منعطف نگاه دارد

با یکی از دو تابع قضاوتی فکری یا احساسی رفتار می‌کنند:

· TJ: این مدل اشخاص، منطقی هستند.

· FJ: این مدل اشخاص، همدل هستند.

[1] Myers-Briggs Type Indicator

[2] Attitudes

[3] Perceiving Function

[4] Judging Function

[5] Lifestyle

[6] Extraversion

[7] Introversion

[8] Sensing

[9] Intuition

[10] Thinking

[11] Feeling

[12] Judgement

[13] Perceieving

درباره ی taghiloo.sh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *