مدلMATE برای فروش استراتژیک

مدلMATE برای فروش استراتژیک بخش بندی و مدیریت تماسهایتان در یک سازمان مشتری به منظور حمایت آنها از اهداف فروش شما یک روش بسیار موثر در توسعه روابط مشتری و فروش است. چهار مرحله مرحله 1: اهداف منحصر بفرد فروش خود را مشخص کنید در مورد چیزی که می فروشید، …

توضیحات بیشتر »

ارائه و انتشار یافته ها

مرحله پنجم: ارائه و انتشار یافته ها این مرحله است که در تحقیقات بازار همه منتظر آن هستند: به اشتراک گذاشتن یافته های تحقیق. ارائه یا انتشار یافته تعدادی سوال وجود دارد که یک محقق بازار باید قبل از نوشتن یک گزارش و یا ایجاد یک ارائه برای به اشتراک …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات در تحقیقات بازار

مرحله چهارم در تحقیقات بازار تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می باشد. تعداد داده هایی که در مطالعه تحقیقات بازار جمع آوری می شود سرسام آور است. بنابراین سازماندهی داده ها و تقلیل داده ها دو جنبه بسیار مهم در تحلیل داده ها می باشد. این مرحله و …

توضیحات بیشتر »

جمع آوری داده یا اطلاعات

مرحله سوم: جمع آوری داده یا اطلاعات گام سوم تحقیقات بازار – جمع آوری داده ها یا اطلاعات – مستلزم تصمیمات مهم است. یکی از اولین چیزهایی که در این مرحله باید مدنظر قرار گیرد، چگونگی برقراری ارتباط با شرکت کنندگان است. مثل شاید فکر کنید استفاده از نظرسنجی پستی …

توضیحات بیشتر »

توسعه طرح کلی تحقیق

مرحله دوم: توسعه طرح کلی تحقیق مرحله دوم دستخوش بیشترین تغییرات بوده است. نوآوری های فن آوری ابزارهای تحقیق را به سوی محیط دیجیتالی سوق داده اند. موضوع مرحله دوم تحقیق بازار تعیین کارآمدترین روش جمع آوری اطلاعاتی که پیش بینی می شود برای ارائه  پاسخ سوالات تحقیق مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »

بیان مسئله و اهداف تحقیق

مرحله اول: بیان مسئله و اهداف تحقیق تحقیقات بازار  با تعیین مسئله ای که باید حل شود یا پرسشی که باید جواب داده شود آغاز می شود. هدف مرحله اول چیست؟ موضوع مرحله اول تحقیقات بازار بیان مسئله ای است که تحقیق به آن پاسخ خواهد داد، می باشد. این …

توضیحات بیشتر »